Az Authentic Consulting speciális szakembergárdája segít a megbízói igényeknek megfelelő munkatársak kiválasztásában, valamint egyéni fejlődési tervek kidolgozásában.

A kiválasztás folyamata

I . Adatgyűjtés
1. A megbízó

-preferenciáinak,
-jövőképének,
-céljainak feltárása.

2. A munkakör paramétereinek feltérképezése:

-követelmények,
-felelősségi körök,
-munkatársak,
-munkakörülmények.

3. A leendő munkatárs kompetenciái: a pozíció betöltéséhez szükséges

-ismeretek,
-tapasztalatok,
-képességek,
-személyes tulajdonságok.

Módszerek: Megbeszélés az illetékes HR vezetővel, illetve a betöltendő pozíció szakmai vezetőjével. A munkaköri leírás elemzésén túl - lehetőség szerint - környezettanulmány készítése: a megbízó telephelyének felkeresése, beszélgetés a munkatársakkal.


II. Jelöltek felkutatása

1. Direkt megkeresés

2. Adatbanki keresés


III. Megfelelő jelöltek kiválasztása

1. Önéletrajz elemzés: az I./1-3 alapján

2. Interjúk, tesztelés

a.) Tanácsadói interjú

Célja: a munkaköri elvárásoknak való megfelelés feltárása, részletes információk összegyűjtése a jelölt:

-tapasztalatairól,
-képzettségéről,
-életkörülményeiről,
-ambícióiról, jövőképéről,
-egyéb személyes tulajdonságairól.

b.) Szakpszichológusi vizsgálat

-előzetes beszélgetés, interjú
-tesztelés, vizsgált kompetenciák
-intelligencia teszt
-vezetői képességvizsgálat
-konfliktuskezelési teszt
-asszertivitás vizsgálat
-koncentrációs teszt
-feedback interjú: visszajelzés a jelöltnek a vizsgálat eredményéről
-tesztek értékelése, beválás prognózis

3. Tapasztalatok összesítése, a három leginkább megfelelő jelölt kiválasztása

-tanácsadói vélemény írásba foglalása
-szakpszichológusi jellemzés elkészítése


IV. Bemutatás

Tanácsadók tevékenysége

-kapcsolattartás a Megbízóval és a jelöltekkel.
-interjúszervezés
-jelenlét az interjúkon (Megbízó kérésére)
-személyi dokumentáció készítése és bemutatása a jelöltekről:
-önéletrajz
-bizonyítványok
-ajánlólevelek, referenciák
-tanácsadói beszámoló
-szakpszichológusi értékelés


V. Döntés előkészítés

Tanácsadók és döntéshozók találkozója: eredmények összevetése, tapasztalatcsere.


VI. Utánkövetés

A beválás nyomon követése a garanciaidőn belül.